Beschikbare cursussen

Wat is de zin van het leven?

 Waarom lijden goede mensen en gaat het slechte mensen voor de wind? 

Hoe maken we het beste van het leven? Hoe overleven we het leven?

Het leven stelt ons voor weerbarstige vragen en meer dan welk ander Bijbelboek ook stellen de dichterlijke boeken deze vragen aan de orde. Het was de schrijvers van de wijsheidsboeken om meer te doen dan het herinneren aan historische gebeurtenissen of het opnoemen van religieuze instellingen. Ze stelden het leven zelf aan de orde - met al zijn onzekerheden en tegenstrijdigheden. Deze studie gaat over hun zoektocht naar antwoorden, naar betekenis en naar God Zelf in een wereld die er soms weinig toe lijkt te doen in het licht van Zijn soevereiniteit.

Israël is de bakermat van de grootste Godsdiensten in de wereld. Er heerst veel verwarring rond de ontstaan van het Christelijke geloof en zijn joodse wortels. 

In de Bijbellaat het beeld van Ruth zien hoe onze relatie met Israël eruit zou moeten zien. God verbiedt dat de gemeente de weg van Orpa gaat, die zich van Naomi (Israel) afwendde. Net als Ruth moeten we ons vasthouden aan Naomi (Israelen onze bijbelsewortels), anders zullen we vele geestelijke zegeningen verspelen in ons leven of in dat van de gemeente wereldwijd.

Als u dit boek leest en bestudeert, weet dan dat vele anderen wereldwijd ook hun bijbelse fundamenten opnieuw aan het ontdekken en aan het claimen zijn. Een van de grootste bewegingen van de Heilige Geest in de gemeente nu is een voorbereiding op het herstel van alle dingen, een voorbereiding op herstel van een bijbels begrip van de fundamenten van ons geloof.

Evangelisatie is niet een speciale gave die de heilige Geest maar aan een paar delen van het lichaam geeft. Het is een opdracht van onze Heer en het voorrecht en de verantwoordelijkheid van iedere gelovige. Studenten die deze cursus doen leren mogelijk bij voor hun bediening of doen dit voor verdieping van hun persoonlijke Bijbelstudie. Deze cursus is ontworpen om iedereen te helpen voor de bediening. Of je nu al werkt, of van plan bent te werken als jeugd oudste of kinderwerker, als muzikant of als kantoorwerker in een plaatselijke gemeente, evangelisatie zou altijd deel moeten zijn van je bediening.

Het boek Handelingen is een van de belangrijkste boeken in de Bijbel. Zonder dit boek zou er een enorm gat zijn tussen de bediening van Jezus en die van de Gemeente zoals dat in de loop van de geschiedenis naar voren komt. Wat was de reden dat de volgelingen van Jezus, onbekende mensen uit Galilea en Judea, zo bekend werden? Waardoor veranderde de angst van deze mannen (die leidde tot ontkenning en vluchtgedrag rondom de gevangenneming en kruisiging van Jezus) in een vrijmoedigheid die ze tot fervente verdedigers van het nieuwe geloof maakte?

Dit is een inleidende cursus over de beginselen voor de uitleg van de Schrift . Het toont het belang van hermeneutische principes aan, en verkent de kwalificaties , gereedschappen en de doelstellingen van een Bijbelse vertolker . Dit wordt gevolgd door een historisch overzicht van de hermeneutiek van de vroege Joodse vertolkers tot het heden .

Hoewel alle vier de evangeliën verschillende aspecten en gebeurtenissen van het aardse leven en de opstanding van Jezus Christus belichten, vinden we bij Matteüs, Marcus en Lucas- de synoptische evangeliën genoemd - veel vergelijkbare verhalen. In onze poging om meer over onze Verlosser en Heer te leren, vinden we het nuttig om de synoptische evangeliën samen te bestuderen vanwege de sterke overeenkomsten in structuur en aanpak van deze auteurs

De gevangenisbrieven zijn afkomstig van Paulus, de apostel bij uitstek. Volgens de overlevering zijn de brieven ontstaan tijdens zijn verblijf in Rome rond AD 60-61, waar hij een eigen woning had, maar met een Romeinse soldaat als bewaker (Handelingen 28:16). Hij kon de gemeenten niet zelf bezoeken, dus schreef hij de apostolische brieven: Aan de Kolossenzen, Filemon, Efeziёrs en Filippenzen.

De wereld kent vele religies. De meeste missen een goddelijke redder als Jezus Christus. Hun aanhangers beschouwen de Bijbel als een religieus boek, maar niet noodzakelijk als Gods geïnspireerde, onfeilbare, en gezaghebbende Woord, bedoeld voor mensen in alle culturen en tijden. Pinkstergelovigen, en zeker de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), hebben sterke overtuigingen aangaande de Bijbel en zijn verklaring van Gods plan voor de mensheid.