Altijd een kans om meer te leren


Site-mededelingen

Foto van Admin User
Data seizoen 18/19
door Admin User - zondag, 19 augustus 2018, 07:34
 

Rotterdam, op zaterdagen 

De Schutse:       8 september / 13 oktober / 10 november/ 8 december

Hoogezand, op zondagen  

Hoogezand-Sappemeer, Gemeente Gods Vredekerk , vanaf 17:30 :

30 september / 28 october  / 25 november /  16 december / 27 januari / 24 februari / 24 maart/ 28 april 
Foto van Admin User
Open dag 29 september in Velp
door Admin User - zaterdag, 18 augustus 2018, 15:40
 

De regio's Oost en Zuid willen gezamenlijk ICA faciliteren voor de gemeentewerkers, kaderleden en gemeenteleiding van gemeenten in de betreffende regio's. Op zaterdag 29 september zal er een open lesdag georganiseerd worden waarbij inzicht wordt geven in de inhoud en opzet van de ICA-training. De...

Lees de rest van deze discussie
(148 woorden)
 
Foto van Admin User
Studiedag Rotterdam 9 juni 2018
door Admin User - vrijdag, 8 juni 2018, 13:11
 

Lesdag  Eerstejaars en Examen
09:30-10:00        Ontvangst (koffie en thee)
10:00-11:00       THE 114 Geloofsfundamenten van Pinkster  : Steve van Deventer

11:00-11:15      Pauze: koffie, thee, frisdrank
11:15-12:30     BIB 117 Gevangenisbrieven : Johan Selier

12:30-13:00      Lunch

...Lees de rest van deze discussie
(98 woorden)
 


Beschikbare cursussen

Evangelisatie is niet een speciale gave die de heilige Geest maar aan een paar delen van het lichaam geeft. Het is een opdracht van onze Heer en het voorrecht en de verantwoordelijkheid van iedere gelovige. Studenten die deze cursus doen leren mogelijk bij voor hun bediening of doen dit voor verdieping van hun persoonlijke Bijbelstudie. Deze cursus is ontworpen om iedereen te helpen voor de bediening. Of je nu al werkt, of van plan bent te werken als jeugd oudste of kinderwerker, als muzikant of als kantoorwerker in een plaatselijke gemeente, evangelisatie zou altijd deel moeten zijn van je bediening.

Het boek Handelingen is een van de belangrijkste boeken in de Bijbel. Zonder dit boek zou er een enorm gat zijn tussen de bediening van Jezus en die van de Gemeente zoals dat in de loop van de geschiedenis naar voren komt. Wat was de reden dat de volgelingen van Jezus, onbekende mensen uit Galilea en Judea, zo bekend werden? Waardoor veranderde de angst van deze mannen (die leidde tot ontkenning en vluchtgedrag rondom de gevangenneming en kruisiging van Jezus) in een vrijmoedigheid die ze tot fervente verdedigers van het nieuwe geloof maakte?

Dit is een inleidende cursus over de beginselen voor de uitleg van de Schrift . Het toont het belang van hermeneutische principes aan, en verkent de kwalificaties , gereedschappen en de doelstellingen van een Bijbelse vertolker . Dit wordt gevolgd door een historisch overzicht van de hermeneutiek van de vroege Joodse vertolkers tot het heden .

Hoewel alle vier de evangeliën verschillende aspecten en gebeurtenissen van het aardse leven en de opstanding van Jezus Christus belichten, vinden we bij Matteüs, Marcus en Lucas- de synoptische evangeliën genoemd - veel vergelijkbare verhalen. In onze poging om meer over onze Verlosser en Heer te leren, vinden we het nuttig om de synoptische evangeliën samen te bestuderen vanwege de sterke overeenkomsten in structuur en aanpak van deze auteurs

“In The Return of Christ, Dr. Lemmer du Plessis has succeeded in effectively capturing the worldview of modern day Pentecostalism. The book presents a lucid reaffirmation of the Christian hope in the consummation of history at the heart of which is the essence of Christ’s own preaching – the Kingdom of God. However one views the eschatology, here is a reasoned and systematic study of the key texts, coherently stated by a thoughtful scholar. As a Pentecostal theology this book is highly recommended.”

De gevangenisbrieven zijn afkomstig van Paulus, de apostel bij uitstek. Volgens de overlevering zijn de brieven ontstaan tijdens zijn verblijf in Rome rond AD 60-61, waar hij een eigen woning had, maar met een Romeinse soldaat als bewaker (Handelingen 28:16). Hij kon de gemeenten niet zelf bezoeken, dus schreef hij de apostolische brieven: Aan de Kolossenzen, Filemon, Efeziёrs en Filippenzen.

De wereld kent vele religies. De meeste missen een goddelijke redder als Jezus Christus. Hun aanhangers beschouwen de Bijbel als een religieus boek, maar niet noodzakelijk als Gods geïnspireerde, onfeilbare, en gezaghebbende Woord, bedoeld voor mensen in alle culturen en tijden. Pinkstergelovigen, en zeker de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), hebben sterke overtuigingen aangaande de Bijbel en zijn verklaring van Gods plan voor de mensheid.

We zullen in deze cursus een Bijbelse benadering presenteren op de relaties die belangrijk zijn voor de voorganger, zowel persoonlijk als zakelijk. Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan de relaties en ethiek in het licht van de persoonlijke groei van de voorganger en de uitdagingen in zijn of haar bediening en omgeving.