Altijd een kans om meer te leren


Site-mededelingen

Foto van Admin User
Start ICA in Velp 2 februari 2019
door Admin User - dinsdag, 29 januari 2019, 10:08
 

Op 2 februari starten we met een nieuwe eerstejaars groep in Velp. 

V.E.G. DE Hoeksteen,

Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen

Nordlaan 29A, 6881 RM Velp.

 Telefoon: 026 361 4942

E-mail:info@vpeopleidingen.nl

Contactpersonen: Jan Willem Baak (voorganger)

Website:  https://www.veg-dehoeksteen.nl

De volgende data zijn gereserveerd 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni


 
Foto van Admin User
Data seizoen 18/19
door Admin User - zondag, 19 augustus 2018, 07:34
 

Rotterdam, op zaterdagen 

De Schutse:       8 september / 13 oktober / 10 november/ 8 december

Hoogezand, op zondagen  

Hoogezand-Sappemeer, Gemeente Gods Vredekerk , vanaf 17:30 :

30 september / 28 october  / 25 november /  16 december / 27 januari / 24 februari / 24 maart/ 28 april 
Foto van Admin User
Open dag 29 september in Velp
door Admin User - zaterdag, 18 augustus 2018, 15:40
 

De regio's Oost en Zuid willen gezamenlijk ICA faciliteren voor de gemeentewerkers, kaderleden en gemeenteleiding van gemeenten in de betreffende regio's. Op zaterdag 29 september zal er een open lesdag georganiseerd worden waarbij inzicht wordt geven in de inhoud en opzet van de ICA-training. De...

Lees de rest van deze discussie
(148 woorden)
 


Beschikbare cursussen

Kruisiging van Jezus Jacob JordaenHoewel alle vier de evangeliën verschillende aspecten en gebeurtenissen van het aardse leven en de opstanding van Jezus Christus belichten, vinden we bij Matteüs, Marcus en Lucas- de synoptische evangeliën genoemd - veel vergelijkbare verhalen. In onze poging om meer over onze Verlosser en Heer te leren, vinden we het nuttig om de synoptische evangeliën samen te bestuderen vanwege de sterke overeenkomsten in structuur en aanpak van deze auteursHet boek Handelingen is een van de belangrijkste boeken in de Bijbel. Zonder dit boek zou er een enorm gat zijn tussen de bediening van Jezus en die van de Gemeente zoals dat in de loop van de geschiedenis naar voren komt. Wat was de reden dat de volgelingen van Jezus, onbekende mensen uit Galilea en Judea, zo bekend werden? Waardoor veranderde de angst van deze mannen (die leidde tot ontkenning en vluchtgedrag rondom de gevangenneming en kruisiging van Jezus) in een vrijmoedigheid die ze tot fervente verdedigers van het nieuwe geloof maakte?

“In The Return of Christ, Dr. Lemmer du Plessis has succeeded in effectively capturing the worldview of modern day Pentecostalism. The book presents a lucid reaffirmation of the Christian hope in the consummation of history at the heart of which is the essence of Christ’s own preaching – the Kingdom of God. However one views the eschatology, here is a reasoned and systematic study of the key texts, coherently stated by a thoughtful scholar. As a Pentecostal theology this book is highly recommended.”

De gevangenisbrieven zijn afkomstig van Paulus, de apostel bij uitstek. Volgens de overlevering zijn de brieven ontstaan tijdens zijn verblijf in Rome rond AD 60-61, waar hij een eigen woning had, maar met een Romeinse soldaat als bewaker (Handelingen 28:16). Hij kon de gemeenten niet zelf bezoeken, dus schreef hij de apostolische brieven: Aan de Kolossenzen, Filemon, Efeziёrs en Filippenzen.

De wereld kent vele religies. De meeste missen een goddelijke redder als Jezus Christus. Hun aanhangers beschouwen de Bijbel als een religieus boek, maar niet noodzakelijk als Gods geïnspireerde, onfeilbare, en gezaghebbende Woord, bedoeld voor mensen in alle culturen en tijden. Pinkstergelovigen, en zeker de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), hebben sterke overtuigingen aangaande de Bijbel en zijn verklaring van Gods plan voor de mensheid.

Dode zee geschriften


Dit is een inleidende cursus over de beginselen voor de uitleg van de Schrift . Het toont het belang van hermeneutische principes aan, en verkent de kwalificaties , gereedschappen en de doelstellingen van een Bijbelse vertolker . Dit wordt gevolgd door een historisch overzicht van de hermeneutiek van de vroege Joodse vertolkers tot het heden . Het volgende deel van de cursus gaat in op de algemene en specifieke principes die van toepassing zijn op de interpretatie van de Bijbel, daarna een deel over de regels die gelden voor de verschillende genres en tenslotte een deel over de concrete toepassing van de genoemde principes . Door het maken van oefeningen ontwikkelen studenten hun vaardigheden om deze principes in praktijk te brengen.

We zullen in deze cursus een Bijbelse benadering presenteren op de relaties die belangrijk zijn voor de voorganger, zowel persoonlijk als zakelijk. Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan de relaties en ethiek in het licht van de persoonlijke groei van de voorganger en de uitdagingen in zijn of haar bediening en omgeving.

De plaatselijke gemeente is de plaats waar evangelisatie om de gemeenschap en de wereld te bereiken begint. Na een gefundeerde, Bijbelse theologie van de Grote Opdracht en de rol van de Heilige Geest in evangelisatie, streeft deze cursus naar een omvattende en geïntegreerde benadering van evangelisatie in de plaatselijke gemeente, waarin evangelisatie en discipelschap nauw verwant en aansluitend zijn.